• Grua: Kietacam G

    • Inclou:Tripode i suport de peses.

    • 75 €

    • Travelling 0,70 metres

    • Model: Glidetrack

    • 25 €