300 participants, 15 equips i molta música hot en un concurs de cheerleaders per Europa.