Teaser del vídeo realitzar per Igluuu, per l’exposició “PONT, AURELL Y ARMENGOL. Una empresa textil, innovadora y centenaria” al Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya.